Aquest és un espai per promoure la col·laboració entre l’Ajuntament i les entitats, associacions i fundacions de la Garriga.

Instància general

Instància general (utilitzar NOMÉS en cas que no hi hagi cap formulari específic pel tràmit que voleu fer)

Subvencions

Formulari de sol·licitud de subvenció (cada subvenció té un formulari específic de sol·licitud. Fes clic en aquest enllaç i cerca la subvenció a la que us voleu presentar)

Formulari de justificació de justificació (haureu d’emplenar el formulari de justificació, el model annex A, el model annex B i un document amb totes les factures escanejades JUNTES)

Registre Municipal d’Entitats

Formulari d’inscripció en el Registre Municipal d’entitats

En cas de voler donar de baixa la vostra entitat, utilitzeu una instància general

Abans d’inscriure la vostra entitat al Registre Municipal d’Entitats, cal fer els tràmits al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. En aquest enllaç trobareu més informació

Activitats de les entitats

Formulari d’activitats (obligatori per qualsevol activitat que s’organitzi)

Sol·licitud d’ús d’espais del Teatre de la Garriga el Patronat

Sol·licitud d’ús d’espais de l’Escola Municipal de Música de la Garriga

Memòria d’activitats extraordinària (en cas que hi hagi una actuació musical de qualsevol tipus)

Declaració responsable per esdeveniments esporàdics amb elaboració i/o servei de menjar (en cas de servir qualsevol tipus de menjar)

En cas de muntatge de barra per a la venta de begudes, haureu de signar el Protocol de Barres amb la coordinadora del Pla de Prevenció de Drogues i Promoció de la Salut C-17.  Contacteu a través del correu electrònic carla@c17.cat

Ordenança Municipal de Preus Públics P04

Informació sobre el preu públic de les activitats, del lloguer dels diferents espais municipals i de les bonificacions per les entitats

Logotips Ajuntament

En aquest apartat us podeu descarregar els logotips del consistori en diferents formats per a facilitar la seva aplicació