Participa la Garriga

Contacte

En aquest espai de participació, que posem al vostre abast, ens podeu enviar opinions sobre qualsevol dels temes que afecten a la gestió municipal.

Els vostres punts de vista ens permetran millorar les propostes d’actuació.

Correu electrònic: participacio@ajlagarriga.cat

Fotos de la Garriga cedides per Pepo Segura
Desenvolupat per Bravo Manager