Participa la Garriga

Espais directes

La manera més ràpida i senzilla de fer arribar peticions, queixes i/o suggeriments és a través:

Dades de participació ciutadana la Garriga. Queixes i suggeriments 2018-2020