Participa la Garriga

Associació de Cooperació pel Desenvolupament Bantandicori

Associació de Cooperació pel Desenvolupament Bantandicori

Dades de contacte

  • Adreça: C/Pere Fuster, 13, 08530 La Garriga
  • Telèfon: 676088626
  • Persona de contacte: Marta Reig Fradera
  • Correu electrònic: bdicorigir@gmail.com

Altres dades

  • CIF: G17890724