Participa la Garriga

ADF – Agrupació de Defensa Forestal Montseny-Congost

ADF – Agrupació de Defensa Forestal Montseny-Congost

Dades de contacte

  • Adreça: Pl. Esglèsia, 2 08530 La Garriga 
  • Telèfon: 664482624
  • Persona de contacte: Berta Pericas Cuch
  • Correu electrònic: montsenycongostadf@gmail.com

Altres dades

  • NIF: G58394768