Participa la Garriga

Associació Mirada la Garriga

Associació Mirada la Garriga

Dades de contacte

  • Passeig, 35, 08530 la Garriga 
  • Persona de contacte: Núria Iglesias Viñallonga
  • Correu electrònic: miradalagarriga@gmail.com

Altres dades

  • NIF: G56985054