Associació de veïns i amics del Passeig de la Garriga

Associació de veïns i amics del Passeig de la Garriga

Dades de contacte

  • Adreça: C/ Can Noguera, 76, 08530 La Garriga
  • Persona de contacte: Anna Mª Fortuny
  • Telèfon: 937321043
  • Correu electrònic: latorredelfanal@gmail.com

Altres dades

  • NIF: G66298704