Participa la Garriga

Associació d’Afectats per Productes Químics i Radiacions Ambientals (APQUIRA)

Associació d’Afectats per Productes Químics i Radiacions Ambientals (APQUIRA)

Dades de contacte

  • Adreça: Torrent de la Cova, 4, 08530 la Garriga
  • Telèfon: 659748297
  • Persona de contacte: Santi Cutura
  • Correu electrònic: apquira@gmail.com
  • Pàgina web: www.associacioapquira.org

Altres dades

  • CIF: G62331038