Participa la Garriga

Club Triatló la Garriga

Dades de contacte

  • Adreça: C/ Banys, 21, 2on, 08530 La Garriga 
  • Persona de contacte: Aïda Grau Ventura
  • Telèfon: 652918927
  • Correu electrònic: triatlo.lagarriga@gmail.com

Altres dades

  • NIF: G72958176