Participa la Garriga

Associació Memòria Visual

Associació Memòria Visual

Dades de contacte

  • Adreça: C/Centre, 27, 1er, 08530 La Garriga 
  • Telèfon: 689788295
  • Persona de contacte: Ramon Ferrandis i Noguera
  • Correu electrònic: ferrtre@gmail.com

Altres dades

  • CIF: G66973397