Participa la Garriga

AMPA Escola Municipal de Música Josep Aymerich

AMPA Escola Municipal de Música Josep Aymerich

Dades de contacte

  • Adreça: Plaça Josep Mauri i Serra, 1 08530 la Garriga 
  • Telèfon: 606457975
  • Persona de contacte: Marta Fajula Rigat
  • Correu electrònic: emm@ajlagarriga.cat

Altres dades

  • CIF: G60955424