Participa la Garriga

Comissió de Festes del Barri de Sant Ramon de la Garriga

Comissió de Festes del Barri de Sant Ramon de la Garriga

Dades de contacte

  • Adreça: Cardedeu, 50, 08530 la Garriga 
  • Telèfon: 617277589
  • Persona de contacte: Isidre Galbany Biset
  • Correu electrònic: tsalami@xtec.cat

Altres dades

  • CIF: G61415220