A continuació hi trobem els òrgans de participació, aquells espais que canalitzen les inquietuds ciutadanes al voltant de temes concrets.
Actualment tenim 5 consells constituïts:

Comissió de Reis

Comissió de Reis

Consell Escolar Municipal

Àrea d’Ensenyament

Consell d’adolescents de la Garriga

Àrea de Joventut

La Comissió de Festa Major, en marxa!

Àrea de Cultura i Joventut

Consell d’infants

Regidoria d’Ensenyament