Participa la Garriga

Consell Escolar Municipal

DEPARTAMENT

Àrea d’Ensenyament

DEFINICIÓ

El Consell Escolar Municipal (CEM) és un òrgan de consulta i participació competència de l’ajuntament en el qual hi participen representants de diferents agents educatius del municipi.

OBJECTIU

L’objectiu d’aquest òrgan és oferir a tots els sectors que formen part de la comunitat educativa, existent al municipi, la possibilitat de participar, opinar, consensuar i informar-se de tot el referent a l’ensenyament, a nivell local.
El Consell escolar de centre (CEC) és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.

La constitució del CEM i la representació i participació d’un membre del govern local en els consells escolars dels centres educatius estan regulades per la legislació educativa.
Les reunions del CEM es realitzen a la Sala de Plens de l’Ajuntament. Els consells escolars es realitzen a cada centre educatiu.

Més info: aeducacio@ajlagarriga.cat

COMPOSICIÓ

Nois i noies de 12 a 16 anys