Participa la Garriga

Consell d’infants

DEPARTAMENT

Àrea d’Ensenyament

DEFINICIÓ

El Consell d’Infants de la Garriga es va crear l’any 2009 com a òrgan de participació on els infants poden exercir el seu dret a participar, a expressar les seves idees i pensaments, i on poden proposar accions concretes per transformar el seu poble.

COMPOSICIÓ

En formen part els nens i nenes de cinquè i sisè de primària dels Pinetons, del Tagamanent, del Puiggraciós, del Sant Lluís, del Giroi i de l’ISCAT.

OBJECTIU

Tenir en compte l’opinió dels infants, com a ciutadans actius, a l’hora de decidir quina Garriga volem.
Fer una ciutat integradora, que atengui les necessitats i els desitjos dels nens i les nenes.

Augmentar les competències dels infants a l’hora de pensar i argumentar, desenvolupar el seu esperit crític, assolir responsabilitat amb els afers col·lectius i capacitat de compromís.

METODOLOGIA

Les trobades són cada primer dimarts de mes, de les 17.30h a les 19h, a la sala de plens de l’Ajuntament de la Garriga.  Entre les dues sessions del Consell,  els consellers i conselleres podran comunicar als seus companys els temes que s’han tractat i recollir les propostes i opinions de la classe.