Participa la Garriga

Consell d’adolescents de la Garriga

DEPARTAMENT

Àrea de Joventut

DEFINICIÓ

El consell d’adolescents de la Garriga és  l’òrgan de participació on els nois i noies de 12 a 16 anys podran exercir el seu dret a participar, a expressar les seves idees i pensaments, i on podran proposar accions concretes per transformar el poble.

Va néixer el 18 de desembre de 2018 amb la voluntat de donar continuar al projecte del Consell d’Infants, que s’ha desenvolupat amb èxit durant 10 anys.

Els consellers i conselleres fan trobades mensuals els tercers dimarts de mes, de les 17.30 a les 19 h, a la sala de plens de l’Ajuntament de la Garriga.

Durant les sessions es tracten temes d’organització i funcionament del municipi que impliquen adolescents. També opinen i aporten els seus suggeriments a l’Ajuntament.

L’equip de govern fa encàrrecs i demana l’opinió sobre diferents temes al Consell d’Adolescents.

Més informació: participacio@ajlagarriga

COMPOSICIÓ

Nois i noies de 12 a 16 anys.