Participa la Garriga

Consell d’esports

DEPARTAMENT

Àrea d’Esports

DEFINICIÓ

El Consell d’Esports neix  per promocionar, coordinar i assegurar l’adequat desenvolupament de l’esport de la Garriga.

COMPOSICIÓ

– President Honorífic, l’Alcalde/essa
– President executiu, el Regidor/a d’esports
– 3 membres proposats per l’Ajuntament
– Totes les entitats esportives de la Garriga
– La resta de components seran aquells que voluntàriament tinguin interès en participar, procurant que només hi hagi un representant per entitat i estiguin representats les tres branques de l’esport de la Garriga : escolar, lleure i competició, doncs a l’hora de fer les votacions només s’admetrà un vot per cadascuna d’elles.