Participa la Garriga

Consell Local de l’Esport Escolar

DEPARTAMENT

Àrea d’Esports

OBJECTIUS

Promocionar, coordinar i assegurar l’adequat desenvolupament d’una pràctica poliesportiva en horari no lectiu, dins de les escoles del municipi de la Garriga

COMPOSICIÓ

– President Honorífic, l’Alcalde/essa
– President executiu, el Regidor/a d’Esports
– Un tècnic esportiu de l’Ajuntament
– Un representant de l’Ampa de cada escola participant
– El director/a de cada escola participant
– Un coordinador/a o tècnic/a de cada escola participant