Participa la Garriga

Taula de mobilitat

L’objectiu de la Taula de mobilitat va ser poder disposar d’un espai estable de treball amb la ciutadania compromesa i amb ganes de debatre aspectes del model de mobilitat de la Garriga.

Per aquest motiu es va dinamitzar tres sessions al llarg del 2021..

En els tallers es pretenia obtenir la informació que té la ciutadania i plasmar-la a l’estudi de mobilitat de la Garriga.

Buidatge primer taller. Mobilitat activa: a peu

Buidatge segon taller. Mobilitat activa: bicicletes i vehicles de mobilitat personal

Buidatge tercer taller. Mobilitat amb vehicle privat: circulació i aparcament

OBJECTIUS

Disposar d’un espai estable de treball amb la ciutadania compromesa i amb ganes de debatre aspectes del model de mobilitat de la Garriga.

PARTICIPA
ÀMBIT D’ACTUACIÓ
Via pública
DURADA
any 2021