Participa la Garriga

La Garriga Invisible

La Garriga Invisible (LG Invisible) és una iniciativa que pretén explicar l’origen i el desenvolupament d’espais de la Garriga fins ara oblidats.

És un projecte a llarg termini, amb actuacions bianuals, de manera que LG Invisible compti amb un corpus de coneixement i unes actuacions sobre el terreny regulars i sostingudes en el temps.

S’ha començat el projecte descobrint la història del barri del carrer Nord (els Pisos del Secretari), on s’està realitzant un procés participatiu que s’allarga durant tot l’any 2020.

OBJECTIUS

Posar en valor espais urbans, arquitectònics o paisatgístics i explicar l’evolució del paisatge, l’urbanisme i la societat garriguenques a partir d’elements fins ara menystinguts per les polítiques d’activació patrimonial.

Fomentar el sentiment de pertinença, la integració i l’adquisició de coneixements sobre l’espai on viuen de les persones on es desenvolupa el projecte i, també, de la resta de població de la Garriga.

PARTICIPA
ÀMBIT D’ACTUACIÓ
Patrimoni, història i societat…
DURADA
29 de Juny 2020
30 de Setembre de 2021