Participa la Garriga

Com puc participar?

L’Ajuntament ofereix a la ciutadania la oportunitat de participar en la presa de decisions tot obrint processos i canals per rebre aportacions i opinions sobre les actuacions municipals.

Processos oberts/actius

Processos oberts/actius: En aquest apartat podràs veure els processos en els quals pots participar.

Processos finalitzats

Processos finalitzats: En aquest apartat podràs consultar els documents i processos que s’han dut a terme amb participació ciutadana i que ja han finalitzat.

Consells i comissions

Consells i comissions

A continuació hi trobem els òrgans de participació, aquells espais que canalitzen les inquietuds ciutadanes al voltant de temes concrets d’interès pel municipi.