Participa la Garriga

Com puc participar?

L’Ajuntament ofereix a la ciutadania la oportunitat de participar en la presa de decisions tot obrint processos i canals per rebre aportacions i opinions sobre les actuacions municipals.

Processos oberts/actius

Processos oberts/actius: En aquest apartat podràs veure els processos en els quals pots participar.

Aquest és el tercer any que volem decidir amb tu una part de les inversions del pressupost municipal. És per això que hem iniciat una nova edició del pressupost participatiu de la Garriga, un procés on podràs determinar el destí de 200.000€.

Més informació i estat del procés a: http://pressupostparticipatiu.lagarriga.cat

Processos finalitzats

Processos finalitzats: En aquest apartat podràs consultar els documents i processos que s’han dut a terme amb participació ciutadana i que ja han finalitzat.

Consells i comissions

Consells i comissions

A continuació hi trobem els òrgans de participació, aquells espais que canalitzen les inquietuds ciutadanes al voltant de temes concrets d’interès pel municipi.