Participa la Garriga

Pla local de joventut

Marc de referència per a la política de joventut que recull les línies estratègiques, els projectes i les actuacions concretes que estructuraran les polítiques de joventut al llarg dels pròxims quatre anys. Es tracta doncs d’un pla estratègic fonamental a l’hora d’ordenar els recursos disponibles i planificar-los per tal d’oferir una resposta eficient a les necessitats de la població jove de la municipi.

En el document d’anàlisi de la realitat juvenil, es plantegen i estructuren les actuacions que des del Servei de Joventut es duran a terme al llarg dels pròxims anys (veure document adjunt)

OBJECTIUS

Establir un marc de referència per poder coordinar i impulsar les polítiques de joventut.

PARTICIPA
ÀMBIT D’ACTUACIÓ
Polítiques de joventut
DURADA
1 de Juliol de 2018
31 de Maig de 2019