Participa la Garriga

Pla de màrqueting turístic de la Garriga

Des de la regidoria de Patrimoni i Turisme s’està treballant en un Pla de màrqueting turístic per a la Garriga que es posa en marxa com a continuïtat del Pla de estratègic de Turisme 2019-23.  L’objectiu d’ aquest pla de màrqueting, és orientar les actuacions en matèria de turisme als diferents públics i captar-ne de nous, amb la finalitat de poder focalitzar millor la promoció i la comercialització que fem de la Garriga com a destinació turística.

Entenem “turisme” com  les persones que visiten la Garriga per conèixer-la i/o gaudir de les activitats que s’hi ofereixen (activitats culturals, socials, esportives,… ) en estades de més d’un dia, ja sigui perquè es queden a dormir al municipi (turistes) o perquè estan de pas i s’allotgen a d’altres municipis (visitants o excursionistes) .

I per fer aquesta Pla hem comptat amb la visió de les empreses del sector (hotels, restaurants, comerços, empreses de turisme actiu), però també de les entitats culturals i esportives, les associacions veïnals i l’empresariat que han participat en els diferents grups d’opinió  en els quals hem reflexionat sobre el paper del turisme a la Garriga i com aquest sector pot ajudar en la recuperació econòmica del municipi.Alhora, també s’ha consultat a la ciutadania de la Garriga mitjançant un qüestionari sobre quin és el model de turisme que voldrien per al seu municipi.

Amb el recull i anàlisi de tota aquesta informació, anem treballant un pla que defineixi les actuacions en matèria de màrqueting turístic per als propers anys, que esperem poder-vos presentar properament.

OBJECTIUS

Identificar i analitzar quines són les singularitats de la Garriga, per poder-les posar en valor, comunicar-les i així poder atreure nous visitants tan bon punt la reactivació del sector turístic es vagi produint.

PARTICIPA
ÀMBIT D’ACTUACIÓ
Turisme
DURADA
gener 2021- juliol 2021

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DE LA GARRIGA PARLEM DE TURISME?
DEIXA LA TEVA OPINIÓ!

Moltes gràcies per la teva participació.