Participa la Garriga

Can Luna

Per definir els usos del futur equipament i de la seva sala polivalent en particular, es va dissenyar un procés participatiu partint de la premissa que la ciutadania de la Garriga i especialment les entitats eren qui coneixen millor les necessitats socioculturals del municipi.
Amb aquest procés de participació es va obrir un debat amb la ciutadania i
especialment amb les entitats per identificar les seves necessitats d’espai i activitats.
Les conclusions s’han tingut en compte alhora de definir els usos de Can Luna i de la sala polivalent.

Adjuntem informe participatiu, que explica les propostes de la ciutadania, les entitats, els tècnics municipals i els polítics sobre com hauria de ser el centre sociocultural de Can Luna i la seva sala polivalent en particular.

+ info: canluna.lagarriga.cat

OBJECTIUS

El procés participatiu va tenir dos objectius principals: Obrir un debat amb la ciutadania i especialment amb les entitats de la Garriga per identificar les seves necessitats d’espai i activitats i per definir els usos de Can Luna. Identificar els usos i recursos materials necessaris de la Sala Polivalent de Can Luna

PARTICIPA
ÀMBIT D’ACTUACIÓ
Sociocultural
DURADA
13 de Maig de 2016
25 d’Abril de 2017