Participa la Garriga

Agenda 21

L’Agenda 21 Local és un pla estratègic d’àmbit municipal que neix a partir de la participació ciutadana i de diferents actors socials.
A partir d’una diagnosi que analitza les característiques estructurals i metabòliques del municipi es fixen un conjunt de línies estratègiques per avançar cap a un horitzó més sostenible i respectuós amb el medi ambient.

Pots veure les actuacions de l’Agenda 21 al document final

OBJECTIUS

Pla que serveix per identificar i prioritzar els principals reptes que caldrà afrontar durant els propers anys en clau de sostenibilitat. El pla es detalla amb tot un seguit d’actuacions (veure document adjunt).

DOCUMENTACIÓ

PARTICIPA
ÀMBIT D’ACTUACIÓ
Medi ambient i sostenibilitat
DURADA
1 de Gener de 2006
10 de Juny de 2008