Participa la Garriga

Conèixer de ben a prop la realitat de tots els barris

Les Trobades Veïnals volen facilitar una comunicació propera amb la ciutadania

Amb el convenciment que un contacte proper i directe amb la ciutadania pot afavorir i millorar el funcionament del municipi, l’Ajuntament va iniciar al 2020 les Trobades Veïnals.

L’objectiu d’aquest projecte, impulsat des de l’Àrea de Participació Ciutadana, és celebrar trobades periòdiques amb la població per recollir les seves demandes in situ.

Amb aquesta actuació l’Ajuntament vol reforçar el contacte amb el veïnat i detectar els problemes reals i concrets de la gent que viu al poble, tot reforçant sinergies enriquidores per a la convivència i cohesió social.  Alhora, vol facilitar una comunicació més fluïda entre l’administració i la ciutadania. També és un nou espais per reflexionar i compartir punts de vista sobre el dia a dia a la Garriga.

A les trobades s’hi convida a veïns i veïnes de cada zonai hi assisteix l’alcaldessa, Dolors Castellà, el regidor de Participació Ciutadana, Lluís Marco, i altres regidores i regidors.

El calendari del 2020 es va veure alterat amb motiu de la COVID-19, tot i així es va realitzar una primera trobada amb cada zona pervista: de manera presencial es van realitzar dues trobades (amb els barris de La Doma, les Roques, Santa Rita i Centre al febrer i  amb els barris de Ca n’Illa, Montserrat i Passeig al març) i de manera telemàtica se’n van realitzar tres (amb els barris de Sant Ramon, de Dalt, Can Noguera, Queral i Querolt, al maig; amb els barris de Can Violí, Can Vilanova, Mercè i can Poi, al juliol i amb els Tremolencs i Gallicant a l’octubre.

Per qualsevol aclariment o comentari podeu contactar a través d’aquest enllaç.