Les Trobades Veïnals volen facilitar una comunicació propera amb la ciutadania

Amb el convenciment que un contacte proper i directe amb la ciutadania pot afavorir i millorar el funcionament del municipi, l’Ajuntament ha iniciat aquest 2020 les Trobades Veïnals.

L’objectiu d’aquest projecte, impulsat des de l’Àrea de Participació Ciutadana, és celebrar trobades periòdiques amb la població per recollir les seves demandes in situ.

Per aconseguir-ho, s’ha dissenyat – en col·laboració amb les associacions de veïns i veïnes- un calendari i una ruta que recorrerà tota la Garriga.

Les trobades estaven previstes per fer als diferents barris del poble, però la COVID ha fet que alguna de les trobades hagin estat telemàtiques.

En les trobades s’hi conviden a veïns i veïnes de cada nucli i hi assisteix l’alcaldessa, Dolors Castellà, el regidor de Participació Ciutadana, Lluís Marco, i altres regidores i regidors.

Amb aquesta actuació l’Ajuntament reforça el contacte amb el veïnat i detecta els problemes reals i concrets de la gent que viu al poble, tot reforçant sinergies enriquidores per a la convivència i cohesió social.  Alhora, vol facilita una comunicació més fluïda entra l’administració i la ciutadania. També és un nou espais per reflexionar i compartir punts de vista sobre el dia a dia a la Garriga.

La primera de les sessions tindrà lloc el 12 de febrer a les 19 h a l’Espai Polivalent Can Luna i s’adreçarà als barris de la Doma, les Roques, Santa Rita i Centre. S’hi tractaran tant aspectes genèrics del poble com qüestions concretes de cada barri. L’objectiu és que tothom tingui l’oportunitat de traslladar impressions i propostes a l’Ajuntament.

El calendari de les primeres trobades ha estat modificat en motiu de la COVID. La primera trobada de cada barri han estat les següents: de manera presencial s’ha realitat la trobada amb els barris de La Doma, les Roques, Santa Rita i Centre al febrer i  Ca n’Illa, Montserrat i Passeig al març. De manera telemàtica s’han realitzat les trobades amb els barris de Sant Ramon, de Dalt, Can Noguera, Queral i Querolt, al maig; la dels barris de Can Violí, Can Vilanova, Mercè i can Poi, al juliol; la dels els Tremolencs i Gallicant a l’octubre.

Per qualsevol aclariment o comentari us podeu adreçar a través d’aquest enllaç.