Can Luna

Per definir els usos del futur equipament i de la seva sala polivalent en particular, es va dissenyar un procés participatiu partint de la premissa que la ciutadania de la Garriga i especialment les entitats eren qui coneixen millor les necessitats socioculturals del municipi.
Amb aquest procés de participació es va obrir un debat amb la ciutadania i
especialment amb les entitats per identificar les seves necessitats d’espai i activitats.
Les conclusions s’han tingut en compte alhora de definir els usos de Can Luna i de la sala polivalent.

Adjuntem informe participatiu, que explica les propostes de la ciutadania, les entitats, els tècnics municipals i els polítics sobre com hauria de ser el centre sociocultural de Can Luna i la seva sala polivalent en particular.

+ info: canluna.lagarriga.cat

Informe participatiu

1.3MB

Pla d'usos

1.2MB

PARTICIPA
Procés participatiu finalitzat
ÀMBIT D'ACTUACIÓ
Sociocultural
DATA D'INICI
13 de Maig de 2016
DATA DE FINALITZACIÓ
25 d'Abril de 2017
OBJECTIUS
El procés participatiu va tenir dos objectius principals: Obrir un debat amb la ciutadania i especialment amb les entitats de la Garriga per identificar les seves necessitats d’espai i activitats i per definir els usos de Can Luna. Identificar els usos i recursos materials necessaris de la Sala Polivalent de Can Luna