Participa la Garriga

La Comissió de Festa Major, en marxa!

Aquest espai participatiu degut a l’estat d’alarma i a la situació provocada pel COVID-19 ha resultat afectat.

Podeu contactar via mail a festamajor@ajlagarriga.cat

La Festa Major 2020 serà fruit del treball i els acords que es prenguin a la Comissió de Festa Major que s’ha creat específicament per a l’ocasió.

A la primera reunió d’aquesta comissió, que va tenir lloc el passat dimarts, es van acordar les dates de la festa, que aquest any serà més llarga que els anteriors i se celebrarà del 26 de juliol al 3 d’agost.

També es va decidir crear un correu electrònic per poder contactar amb la comissió, ja sigui per participar-hi activament o per fer-hi arribar propostes. El correu electrònic, que ja està actiu, és fmlagarriga@gmail.com.

Actualment la comissió està integrada per una trentena de persones que de manera voluntària organitzaran la Festa Major 2020.

OBJECTIUS

L’objectiu és que la festa major esdevingui 100% participativa i que, a través de trobades quinzenals, la comissió analitzi, organitzi i proposi, juntament amb el personal de l’Ajuntament, el programa d’actes i l’estructura de la festa. En el disseny caldrà, això sí, tenir en compte tant el pressupost com la viabilitat de les propostes, així com els espais i les franges d’edat de les activitats, i vetllar per la seguretat i el compliment de la Llei d’espectacles públics.

PARTICIPA
ÀMBIT D’ACTUACIÓ
Cultura i Joventut
DURADA
11 de Febrer de 2020
10 de Maig de 2020