Pressupostos participatius

 

Mitjançant aquest procés de participatiu vol garantir el dret dels ciutadans a estar informats, ser consultats i prendre part en una política púbica de caràcter econòmic que determinarà una part de les inversions dels pressupostos municipals.

VEURE ELS RESULTATS

→ Resultats pressupost participatiu 2019-2020

→ Resultats pressupost participatiu 2018-2019

→ Resultats pressupost participatiu 2017/2018

 

 

Participa
PARTICIPA
Procés participatiu obert
ÀMBIT D'ACTUACIÓ
Reflexió de necessitats col·lectives que influeix en l’elaboració del pressupost municipal
DATA D'INICI
1 d'Abril de 2020
DATA DE FINALITZACIÓ
31 de Desembre de 2020
OBJECTIUS

Garantir el dret de la ciutadania a ser informada, consultada i a prendre part en l‘elaboració dels pressupostos municipals.